Schubert Armin Dr.med.
Haut- und Geschlechtskrankheiten Soest

Adresse: Senator-Schwartz-Ring 8 59494 Soest

Telefon: (02921) 1 44 08

Breite: 51.56468

Länge: 8.07847


Beschreibung - Schubert Armin Dr.med. Haut- und Geschlechtskrankheiten SoestFaxnummer: (02921) 1 44 03
Email: hautarzt-soest@gmx.de
Webseite: http://www.hautarzt-soest.de
Branche:

  • Ärzte: Haut- und Geschlechtskrankheiten
    Stichworte:
  • Allergie
  • Ambulante Operation
  • Botoxbehandlung

  • Allergie
  • Ambulante Operation
  • Botoxbehandlung